Scandinavian Village har en ny hemsida sedan 1 september 2017. Du hittar den på
www.scandinavianvillage.net
Vänligen anteckna denna nya adress!

Klicka här eller vänta kvar i 20 sekunder så kommer du till den nya sidan!